Anunț pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului de Asistent medical comunitar și Mediator Sanitar