Anunț privind afișarea proiectului bugetului local pe anul 2023