Anunt / Proiect de Hotărâre / Referat de aprobare - privind rectificarea bugetului local din luna august 2022