Anunt /Proiect de Hotărâre / Referat de aprobare - privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciil aferente Platformei de depozitare a gunoiului de grajd apartinând comunei Tăureni