Anunt /Proiect de Hotărâre / Referat de aprobare -Raport de specialitate si Anexa la H.C.L. privind indexarea valorilor impozabile , impozitele , taxele locale si Amenzile pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13,8%