Anunț ședință de consiliu -convocată pentru data de 29.04.2024