Borderou+ proces verbal de selecţie a dosarelor depuse pt.ocuparea posturilor de Asistent medical comunitar şi Mediator Sanitar comunitar