Convocator ședință de consiliu din data de 31.10.2023