Convocator ședință de consiliu extraordinară convocată de îndată în data de 18.11.2022