Convocator și ordinea de zi pentru ședința de consiliu - extraordinară -din 09.01.2023