Dispozitia Nr.60 din data de 16.05.2022 - Privind convocarea Consiliului Local în sedintă de îndata pentru data de 17 mai 2022