Referat de Aprobare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023