Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui detinut pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăureni