Raport implementare Legea nr.52/2003 anul 2017 și Legea nr.544