RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52 ÎN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL  2015

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: PRIMARIA COMUNEI TĂURENI

INDICATORI

cod

RĂSPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2015

A1

253

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

  80

  Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

62

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

80

  c.  prin mass-media

A2_3

 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

 

Din care, solicitate de:

  a. persoane fizice

A3_1 

 

  b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2 

 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

 

10.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2015  fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora .

A10

235

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

19

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

  a. afişare la sediul propriu

B2_1

19

  b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

10

  c. mass-media

B2_3

 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) 

B3

60

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

  a. informaţii exceptate

B7_1

 

  b. vot secret

B7_2

 

  c.alte motive (care ?)

B7_3

 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

19

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

19

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

  a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

 

  b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

 

  c. în curs de soluţionare

C1_3

 

 

 

  PRIMAR  SECRETAR

 

  OLTEAN  OVIDIU  OLTEAN  MARIA