Anunț,proiect de hot.,referat -impozite și taxe cf.OGR nr.16 din 2022