Implementare Legea nr.544 din 2001 și Legea nr.52 din 2003 -rapoarte pentru anul 2018